Serwis jest częścią portalu portal regionalny

Czar Par » Czar Par - Wszystko o weselu

dodano: 20 maja 2009, 0:15

tagi:intercyzamajątkowamałżeństwowspólnota

Wspólnota majątkowa, czyli czym dzielimy się po ślubie

(azda)

W małżeństwie dzielimy nie tylko smutki i radości życia, ale też pieniądze i majątki. Po ślubie obowiązuje nas wspólność majątkowa. Zobacz, na czym to polega.

(Archiwum)

Wspólność małżeńska obejmuje wszystko, co zostało nabyte podczas trwania związku małżeńskiego przez oboje małżonków lub jednego z nich.

Majątek wspólny

Wlicza się w to mieszkanie i wszystkie inne nieruchomości nabyte przez małżonków. Nawet, jeśli pieniądze na zakup pochodziły z osobistych oszczędności lub zostały podarowane przez rodziców jednej ze stron. Wspólnością objęte są też oszczędności zgromadzone wspólnie i osobno przez małżonków.

Co pozostaje osobistą własnością?

Nawet po małżeństwie część własności ciągle pozostaje osobista. Są to m.in.: wszystkie spadki i darowizny (chyba, że spadkodawca lub darczyńca postanowi inaczej), niektóre majątki nabyte za środki stanowiące odrębną własność, odszkodowania, prawa autorskie, nagrody, wynagrodzenia oraz wszystkie prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie itp.

Mieszkanie lub działka zapisana przez rodziców synowi jest jego odrębną własnością chyba, że obdarowujący postanowią inaczej. Jeśli rodzice chcą mieć pewność, że ich majątek pozostanie u ich dziecka zaznaczają klauzulę, iż przepisują nieruchomość na jego wyłączną własność.

Wspólne nie tylko majątki

Wspólnota majątkowa obejmuje nie tylko pieniądze i majątki, ale też długi i zobowiązania. Nie tylko te nabyte wspólnie. Jeśli współmałżonek zaciągnął kredyt i go nie spłacił bank ma prawo domagać się jego spłaty od współmałżonka. Podobnie jest w przypadku innych zobowiązań np. zaciągniętych wobec firm i instytucji. Prawo wymaga jednak, aby na małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązań i kredytów. Jeśli o nich nie wiedział lub powstały bez jego zgody nie odpowiada za nie.

Intercyza

Aby uniknąć wspólności majątkowej małżonkowie zawrzeć mogą odpowiednią umowę zwaną intercyzą. Należy ją sporządzić w formie aktu notarialnego przed ślubem. Na mocy tego dokumentu wspólnota majątkowa nie zachodzi przez cały okres trwania związku.

Wspólność majątkową znieść można także w trakcie trwania związku małżeńskiego. Podpisuje się wówczas majątkową umowę małżeńską o zniesieniu wspólności ustawowej, często również nazywaną intercyzą. Podpisując ten akt małżonkowie zachowują odrębne prawa do majątku nagromadzonego po zawarciu umowy oraz do wydzielonej części majątku objętego dotąd wspólnością.

Oczywiście intercyza nie oznacza, że małżonkowie nie mogą wspólnie mieszkać czy korzystać z jednej lodówki. Określa ona jedynie prawa własności do przedmiotów nie możliwości korzystania z nich.

Małżeństwo polega na dzieleniu ze sobą całego życia, radości, smutków i wspólnego domu.

Forum

  • Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Wszystko o weselu

Wideo

więcej » |

Sonda

Brak ankiety.

Zobacz na głównej

Strefa Biznesu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press sp. z o.o. 2001-2015