Serwis jest częścią portalu portal regionalny

rolnictwo » Rolnictwo-artykuły

dodano: 28 lutego 2014, 13:00

tagi:fundusze sołeckie

Fundusze sołeckie. Więcej wsi będzie mieć swoje pieniądze

Barbara Kociakowska

Po zmianie przepisów więcej wsi skorzysta z funduszu sołeckiego. Teraz gminy będą mogły liczyć na większe refundacje inwestycji z budżetu państwa.

Wieś Zajki z funduszu sołeckiego korzystała w poprzednich latach – sołtys Wojciech Zalewski bardzo chwali to rozwiązanie

Wieś Zajki z funduszu sołeckiego korzystała w poprzednich latach – sołtys Wojciech Zalewski bardzo chwali to rozwiązanie

Sejm przyjął w miniony piątek ustawę o funduszu sołeckim. Nowe przepisy mają usunąć bariery – ułatwić korzystanie mieszkańcom wsi z funduszu i w ten sposób umożliwić im decydowanie o przeznaczeniu pieniędzy przekazanych im przez gminę.

Według szacunków, dzięki nowej ustawie zwiększy się (z obecnych 55 do ok. 70 proc.) liczba gmin, w których jest utworzony fundusz sołecki. Pieniądze z funduszu sołeckiego mogą być wykorzystywane na różne inwestycje służące poprawie warunków życia mieszkańców gminy, jak np. chodników czy parkingów. Mogą być też wykorzystywane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Państwo dopłaci więcej

Najważniejsza zmiana to zwiększenie o 10 proc. wsparcia z budżetu państwa dla projektów realizowanych z funduszu sołeckiego. Dotychczas gminy mogły otrzymać – w zależności od zamożności – 10, 20 lub 30 proc. wartości inwestycji. Przyjęta przez sejm ustawa przewiduje zwrot z kasy państwa w wysokości odpowiednio 20, 30 lub 40 proc.

Kolejna istotna zmiana polega na tym, że rada gminy nie będzie już musiała co roku podejmować uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Decyzja w tej sprawie będzie obowiązywała aż do momentu jej zmiany przez radę. Z kolei uchwała, w której nie wyrażono zgody na utworzenie funduszu, będzie stosowana tylko przez rok budżetowy. Przepisy ustawy pozwala także na wspólną realizację projektów przez kilka sołectw z jednej gminy.

Przypomnijmy, że aby starać się o utworzenie funduszu soleckiego, gmina musi złożyć w danym roku budżetowym wniosek (do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Powinien on zostać uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

We wniosku powinny zostać wskazane przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów oraz uzasadnieniem. W terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek w celu uwzględnienia go w nowym projekcie budżetu gminy.

To dobre rozwiązanie

Podlascy sołtysi bardzo sobie cenią fundusz sołecki.
– W tym roku nie mamy takiej możliwości, ale korzystaliśmy z tego rozwiązania w poprzednich latach – mówi Wojciech Zalewski, sołtys wsi Zajki w gm. Trzcianne. – Jeśli wieś potrafi dobrze wykorzystać te pieniądze, to fundusz sołecki jest dobrym rozwiązaniem.
Na co mieszkańcy Zajek przeznaczali pieniądze z funduszu sołeckiego? Przede wszystkim na wykończenie dróg dojazdowych do pól. Drogi te były najpierw remontowane własnym nakładem, a za pieniądze z funduszu sołeckiego kupiono żwir, by zrobić wierzchnią warstwę.

– My mamy o tyle dobrą sytuację, że u nas wszystkie najpilniejsze rzeczy są już porobione – podkreśla sołtys wsi Zajki.
Mieszkańcy wsi założyli „Stowarzyszenie Miłośników ziemi Zajkowskiej”, dzięki któremu pozyskują fundusze na różne inwestycje.

– Piszemy projekty, praktycznie jeden za drugim – podkreśla Wojciech Zalewski.
Ostatni projekt „Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Zajkowskiej” dotyczył dofinansowania imprezy andrzejkowej, wcześniejszy – zagospodarowania terenu wokół świetlicy, a jeszcze wcześniejszy zakupu sprzętu grającego i nagłośnienia. Teraz mieszkańcy do świetlicy chcą zakupić zmywarkę i laptopa.

– Dla nas byłoby dobrym rozwiązaniem, gdyby pieniądze z funduszu sołeckiego można było przeznaczyć na wkład własny do realizowanych projektów – dodaje sołtys wsi Zajki.

Gazeta Współczesna

Czytaj e-wydanie » Kup online

Forum

Linki

Zdjęcia

więcej » |

Wideo

więcej » |

Sonda

Brak ankiety.

Tagi

Przepraszamy, w tej chwili nie ma tagów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press sp. z o.o. 2001-2015