Współczesna
  TV

  Współczesna TV

  Rozwiń
  Współczesna
  TV
  Zwiń

  Współczesna TV

  Współczesna TV, czyli nowa telewizja internetowa. Od poniedziałku do piątku specjalnie dla Was tworzymy ekskluzywne materiały wideo dotyczące regionu!

  Grunt to grunt

  Barbara Klem

  Gazeta Współczesna

  Aktualizacja:

  Gazeta Współczesna

  Co trzeba sprawdzić przed zakupem działki budowlanej, aby w przyszłości nie okazało się, że na naszym wymarzonym, zdobytym za słone pieniądze grucie - nie można budować.

  Po pierwsze

  - jak duża powinna być działka, której zakupem jesteśmy zainteresowani, oraz jakie są ustalenia w tzw. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w sprawie oferowanej nam działki. Plan zagospodarowania przestrzennego jest jawny i jest dostępny w urzędzie gminy, właściwym dla miejsca położenia działki.
  Z planu zagospodarowania przestrzennego można się m. in. dowiedzieć:
  - czy działka ma charakter działki budowlanej - położona w strefie budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem jedynie drobnego handlu i usług lub w strefie przemysłowej,
  - o zasadach i warunkach podziału terenu na działki budowlane,
  - o projektowanych na danym terenie lub w pobliżu inwestycjach,
  - o istniejącym lub projektowanym uzbrojeniu terenu,
  - o szczególnych warunkach zagospodarowania terenu, obejmujących np. zakaz wznoszenia budynków według oznaczonej zabudowy.
  Od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego zależy, czy na danej działce będzie można zbudować dom mieszkalny, jakie będzie sąsiedztwo wybranej nieruchomości, oraz jakie jest lub będzie uzbrojenie nieruchomości w media (woda, gaz, energia elektryczna, kanalizacja, itp.).

  Po drugie

  - jaki jest rodzaj podłoża gruntu, na którym budynek będzie wybudowany. Warto również sprawdzić, czy na terenie, na którym ma być zlokalizowana budowa, nie było kiedyś wysypiska i czy nie jest on skażony, a także sprawdzić na mapach geodezyjnych (dostępnych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geologicznej), gdzie w pobliżu planowanej lokalizacji domu oznaczone są tereny podmokłe.

  Po trzecie

  - jakie są dane w zakresie opisu interesującej nas działki w tzw. ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie dokładnych danych działki jest istotne dla prawidłowego oznaczenia danej działki, zarówno dla potrzeb sporządzenia umowy sprzedaży jak i dla potrzeb przeprowadzania stosownych procedur budowlanych.

  Po czwarte

  - jaki jest stan prawny działki, która nas interesuje. Stan prawny nieruchomości ujawniony jest w księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów, o ile dla danej nieruchomości księga wieczysta nie jest urządzona.

  Po piąte

  - jakie są formalności związane z zakupem działki. Zakup działki budowlanej (jak każdej nieruchomości) wymaga zachowania formy aktu notarialnego, co wiąże się z poniesieniem określonych kosztów w postaci: wynagrodzenia notariusza, opłat sądowych, a także podatku od umowy sprzedaży. Obecnie notariusz pobiera wszelkie opłaty sądowe oraz podatki i wpłaca je na konto właściwych sądów i urzędów. Zaznaczyć również należy, iż w przypadku nabywania nieruchomości od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego trzeba liczyć się z koniecznością wzięcia udziału w przetargu, który jest wymagany przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Procedura zakupu po wygraniu przetargu jest taka sama, jak w umowie z osobą prywatną, tj. wymaga zachowania aktu notarialnego.

  Czytaj także

   Komentarze

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama