Przepowiednie królowej Saby. Koniec świata jest już blisko?

Przepowiednie królowej Saby. Koniec świata jest już blisko?

kp

Gazeta Współczesna

Aktualizacja:

Gazeta Współczesna

Przepowiednie królowej Saby dotyczą nie tylko końca świata. Królowa Saba przepowiedziała również przyjście Chrystusa na Ziemię.

Przepowiednie królowej Saby dotyczą nie tylko końca świata. Królowa Saba przepowiedziała również przyjście Chrystusa na Ziemię. ©sxc.hu

Przeczytaj, o czym była mowa w jej przepowiedniach.
Przepowiednie królowej Saby dotyczą nie tylko końca świata. Królowa Saba przepowiedziała również przyjście Chrystusa na Ziemię.

Przepowiednie królowej Saby dotyczą nie tylko końca świata. Królowa Saba przepowiedziała również przyjście Chrystusa na Ziemię. ©sxc.hu

Przepowiednie królowej Saby

Królowa Saby, Michalda, żyła około 875 roku p.n.e. Odwiedzała ona króla Salomona i opowiadała mu swoje wizje, które dotyczyły przyszłości świata, a które kazał on swojemu kronikarzowi je spisywać. Sama Michalda tak mówiła do króla: "Mądry Salomonie, zawołaj tu pisarza swego, niech on spisuje w księgi, to co ja mówić będę, a księgi te niechaj pozostaną aż do końca świata, żeby ludzie sprawdzić mogli iż nie ma kłamstwa w ustach moich."

Pierwsza księga
Wizje w niej spisane dotyczą Starożytności.
Powiedziane w niej jest, że po latach dobrobytu w Izraelu przyjdzie czas cierpienia i biedy; będzie to po śmierci króla Salomona. Przewidziała także, że na ziemię przyjdzie Chrystus, aby nawrócić niewierny lud, a ludzie skażą go na śmierć poprzez ukrzyżowanie.

Księga druga
Opisuje ona kolejne losy świata: sprzeciw królów przeciwko Rzymowi, chrześcijanie żyjący w grzechu. Na ziemi zapanuje niewierność, bieda, cierpienie. Bóg w celu chęci zwrócenia ludzi z powrotem na dobrą drogę, ześle ostrzeżenia, które niewiele zmienią, a ludzie dalej będą źle czynić.

Opisuje ona także jacy będą ludzie w przyszłości: będą oni chcieć mieć swoją wolę, usta będą mówić jedno, a serce drugie, biedni ludzie będą prześladowani, w małżeństwach nie będzie zaufania i będą oni dążyć do nierządu, religia i wiara zejdzie na dalszy plan. Z tego powodu Bóg ześle klęski, których wystąpienie będzie poprzedzone znakami, jakie Bóg wystosuje do swego ludu:

"Pierwszym tym znakiem będzie to, że ludzie już się w głąb ziemi dostaną i stam­tąd sobie żywność dobywać będą, a kopiąc głęboko na trzysta sążni, dobywać będą wę­giel, rudę, kamienie i za pomocą tych materiałów budować będą różne przyrządy żela­zne, a węglem je poruszać.

Drugim znakiem będzie ten, że handel i przemysł zakwitną, jak nigdy, ludzie będą towary wozić z jednej ziemi do drugiej i wszyscy tylko o tym myśleć będą, żeby jak naj­więcej niedobrego i taniego towaru sprzedać jak najdrożej. Dlatego też powstaną nowe prawa, a jeden drugiego z domu i z ziemi usuwać będzie, opanowany chciwością bez­graniczną

Trzecim znakiem będzie ten, że zniknie między ludźmi miłość i prawda, a w ser­cach zagnieździ się tylko fałsz, obłuda i podstęp, a nikt drugiemu prawdy nie powie, zaś starać się będzie oszukać go na każdym kroku.

Czwarty znak nastąpi wówczas, gdy pieniądz zapanuje nad światem i stanie się wielkim, jak Bóg, a człowiek nauczy się tylko dłoń wyciągać po niego. Wówczas przyj­dzie największe zło. Cesarstwo Rzymskie zmieni się tak bardzo, że ludziom wydawać się to będzie dziwnym."

Piątym znakiem będzie pojawienie się władcy w Europie, który będzie miał ogromne wpływy, jednak rządzić będzie okrutnie i pomiędzy narodami będzie panował brak zaufania. W trakcie panowania tego władcy w Europie wybuchnie wojna, która rozegra się na trzech frontach.

Trzecia księga
Ta część przepowiedni królowej Saby mówi o znakach, jakie będą widoczne przed nadejściem końca świata, aby zmusić ludzi do poprawy i opamiętania.

"Pierwszym znakiem będzie ten, że ludzie pracując ciężko cały tydzień, będą zmuszeni, żeby nie umrzeć z głodu i zapobiec nieurodzajom pracować i w dnie świąteczne i niedziele.

Drugim znakiem okaże się ten, że ludzie, mając czternaście i piętnaście lat za mąż wychodzić i żenić się będą tak młodo, lecz spokoju w małżeństwie nie będzie, stąd kłót­nie, nieporozumienia i częste rozwody.

Trzeci znak nastąpi ten, że na świecie ludzie oddają się całkowicie sprawom ziem­skim, więc zakwitnie sztuka, jak nigdy przedtem, posuną się nauki i umiejętności na­przód, handel i przemysł rozwinie się do ogromnych rozmiarów.

Czwartym znakiem będzie, gdy umiejętność ludzka, rozwinąwszy się pocznie z ma­łego kawałka ziemi czerpać dochody ogromne, tak duże, że przedtem by to czarami na­zwane było.

Piątym znakiem będzie rozpanoszenie się niewiary, kłamstwa i bezbożności, tak, że ludzie, zamiast uczciwości, pieniądz umiłują, jego czcić, szanować i za swego boga uwa­żać będą.

Szósty znak nastąpi ten, gdy ziemia podrożeje niesłychanie, będą ją sprzedawać drogo, a przez to wytworzy się handel ziemią.

Siódmy znak będzie, gdy ludzie nie pozostawią ani kawałka ziemi nieuprawnej, będą szczepić wino, sadzić chmiel, a pomimo to chleb będzie drogi.

Ósmy znak, to ten, gdy w każdym państwie rzymskim będą wybijać inne monety, ustanowią różne cła, daniny, prawa, żeby jedno państwo nie wwoziło swych towarów do drugiego itp.

Dziewiątym znakiem będzie, gdy wyjątkowo będzie taki krótki mięsopust, że lu­dzie nie zadowolą się nim i przeciągną go na cały post, tak, że postu w tym roku wcale nie będzie.

Dziesiąty znak nastąpi wówczas, gdy ludzie wyjdą kosić siano, suche już od letniego słońca, a tymczasem znajdą śnieg, bowiem w nocy spadnie obfity, jak to nigdy przed­tem nie będzie

Jedenasty znak będzie to, gdy Bóg ześle żarłocznych owadów: jak za czasów Faraona, robactwo to obsiądzie rośliny i drzewa, wszelkie, a szkody ogromne poczyni, ogałacając drzewa z liści.

Dwunasty znak Bóg ześle ten, że na górze, która zwać się będzie Blanik, poschną wszystkie drzewa, z czego w okolicy powstanie głód niezmierny."

Na ziemi wybuchnie wielka wojna, w której zginie 2/3 niewiernych. Później zapanuje spokój. Jednak Bóg będzie wyliczał ludziom dni i jeżeli będą oni dobrze się sprawować, to wydłuży im czas ziemskiego pobytu. Jeżeli nadal będą sprzeciwiać się Bogu i sobie nawzajem, to ześle sądny dzień. Będzie on poprzedzony kilkoma znakami: zwierzęta będą pocić się krwią, księżyc będzie wschodzić z zachodu, gwiazdy i słońce zaczną świecić na czerwono, doliny, pagórki i góry zrównają się ze sobą, zapanuje susza, powodzie, ludzie będą umierać ze strachu, a na niebie pojawi się krzyż.

Przed końcem świata urodzi się Antychryst, który będzie rozgłaszać nauki diabelskie. Bóg chcąc ratować swój lud ześle na ziemię Enoch i Eliasza, którzy będą sprowadzać ludzi na dobrą drogę. Jednak Antychryst ich uśmierci, a wtedy "roztworzą się nieba, błyskawice przelatywać będą, siedem tysięcy ludu zabije, dziesiąta część Jerozolimy spali, a ci z ludzi, którzy pozostaną nawrócą się do prawdziwego Boga." Wówczas ci, którzy wybrali nauki szatańskie zostaną straceni w otchłanie piekieł, a ci którzy wybrali ciernistą i trudną drogę dobrą, idźcie do Raju, to jest do Królestwa mego".

Cyataty zaczerpnięte są ze stron: www.iluminaci.pl/proroctwa/proroctwa-krolowej-saby, www.iluminaci.pl/proroctwa/proroctwa-krolowej-saby-cz2

Komentarze (59)

Wszystkie komentarze (59) forum.wspolczesna.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo