Chcesz wyciąć drzewo. Sprawdź, czy potrzebujesz pozwolenia

Chcesz wyciąć drzewo. Sprawdź, czy potrzebujesz pozwolenia

Iwona Dominiak, www.gazetalubuska.pl

Gazeta Współczesna

Aktualizacja:

Gazeta Współczesna

Czy wiesz, że za wycięcie drzewa - nawet na własnej posesji - możesz słono zapłacić? Takie jest prawo. Dziś podajemy rodzaje drzew, które są objęte opłatą, podpowiadamy, kiedy wystarczy wycinkę zgłosić, a kiedy jest na nią potrzebne specjalne zezwolenie.
Chcesz wyciąć drzewo. Sprawdź, czy potrzebujesz pozwolenia

©www.gazetalubuska.pl

Czasami drzewo będące częścią posesji uniemożliwia rozbudowę bądź przebudowę naszego domu. Zaczyna być uciążliwym problemem. Jak się go pozbyć?

Przede wszystkim najważniejszy jest rozsądek. Nie róbmy niczego na własną rękę. Inaczej możemy wpędzić się w koszty rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kara jest kilkukrotnie wyższa niż kwota, jaką zapłacilibyśmy zwracając się do urzędu o zgodę na wycinkę drzewa. Zgoda taka może być uzależniona od przesadzenia drzewa we wskazane miejsce bądź zastąpienia go innym.

Zezwolenie wymagane, ale darmowe
Zazwyczaj za wycięcie drzewa bądź krzewu nie zapłacimy. Opłata pobierana jest jedynie, gdy usunięcie jest nam potrzebne w celu prowadzenia działalności gospodarczej (np. gdy chcemy zrobić przybudówkę i otworzyć w niej punkt usługowy, a "na drodze" stoi nam drzewo).
Art. 86 ustawy o ochronie przyrody ściśle określa kiedy nie poniesiemy kosztów za wycinkę drzewa bądź krzewu:

1. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

2. gdy zagraża ono bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach lub też zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

3. gdy ma miejsce przebudowa dróg publicznych lub linii kolejowych;

4. jeżeli drzewo posadzono lub wyrosło na budynku po zakwalifikowaniu go w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

5. gdy w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi usuwamy drzewa lub krzewy z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień;

6. usunąć można także drzewo, które obumarło lub nie rokuje szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

7. jeżeli są to topole o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależące do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

8. jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

9. można usunąć drzewa z grobli stawów rybnych;

10. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń również nie poniesiemy dodatkowych kosztów.


Zezwolenie nie zawsze potrzebne
Nie każde drzewo, które chcemy usunąć trzeba zgłaszać do wójta, burmistrza czy też prezydenta miasta. Przepisów tych nie stosuje się do drzew i krzewów:

1. rosnących w lasach (tę kwestię reguluje ustawa o lasach);

2. owocowych. Wyjątkiem są te, które rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

3. na plantacjach drzew i krzewów;

4. których wiek nie przekracza 5 lat;

5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.

Inne przypadki, takie jak m.in. usuwanie drzew stanowiących przeszkody lotnicze czy utrudniających widoczność sygnalizatorów i pociągów, wymagają decyzji właściwego organu.

Ile zapłacimy
Opłata pobierana za wycięcie drzewa jest ustalana na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia, a także rodzaju i gatunku drzewa.

Stawki ustala minister środowiska. Pień należy zmierzyć na wysokości 130 cm. Im większy obwód drzewa, tym wyższa opłata. Jeżeli drzewo rozwidla się powyżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Istnieje także możliwość odroczenia płatności za wycinkę na okres trzech lat. Warunkiem jest przesadzenie drzew lub zastąpienie ich innymi (przynajmniej w tej samej ilości).

Jeżeli po trzech latach drzewa nadal mają się dobrze lub też obumarły, lecz z przyczyn niezależnych od właściciela posesji, opłata może być anulowana.

Za usunięcie metra kwadratowego krzewów zapłacimy 222, 54 zł.
Stawki wzrastają stuprocentowo jeżeli drzewo lub krzew, który chcemy usunąć znajduje się na terenie uzdrowiska, obszaru ochrony uzdrowiskowej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie zieleni.

Załatw formalności
Przed wycinką drzew musimy przygotować wniosek, który składamy w odpowiednim urzędzie.

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Nie musimy być właścicielem posesji, na której znajduje się niechciane drzewo. Jeżeli jesteśmy tylko jej posiadaczem potrzebna jest pisemna zgoda właściciela.

W sytuacji, gdy nałożono na nas karę za bezprawną wycinkę drzewa musimy ją zapłacić w terminie 14 dni. Inaczej zostaną naliczone odsetki. Jeżeli od wycinki minęło więcej niż pięć lat nie mamy się czego bać. Sprawa uległa przedawnieniu.

Źródło: Kiedy trzeba płacić za wycięcie drzewa na własnej posesji - www.gazetalubuska.pl

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze (10)

Wszystkie komentarze (10) forum.wspolczesna.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo