Poradnik: Jak przejść z renty na emeryturę

Poradnik: Jak przejść z renty na emeryturę

Ewa Brzozowska-Kowalka, www.pomorska.pl

Gazeta Współczesna

Gazeta Współczesna

Poradnik: Jak przejść z renty na emeryturę

©fot. sxc

Uprawniony do renty lub świadczenia przedemerytalnego może starać się o emeryturę.
Poradnik: Jak przejść z renty na emeryturę

©fot. sxc

Osoby uprawnione do renty, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego mogą po osiągnięciu powszechnego albo obniżonego wieku emerytalnego, wystąpić do ZUS o emeryturę.

Osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może wystąpić o przyznanie emerytury, składając wniosek o to świadczenie z niezbędnymi dokumentami.

Jeśli spełnia warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia, a wniosek został złożony najpóźniej w dniu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) ZUS ustala prawo do emerytury.
Świadczeniobiorca musi wówczas wybrać, czy chce pobierać rentę czy emeryturę.

Prawo wyboru świadczenia nie przysługuje, gdy osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS ukończyła powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i do tego dnia włącznie nie złożyła wniosku o emeryturę. W takim przypadku, jeśli przez jakikolwiek okres na przestrzeni swojej kariery zawodowej podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, ZUS z urzędu przyznaje emeryturę zamiast pobieranej dotychczas renty. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ustaje wówczas z dniem, od którego przyznana została emerytura z urzędu.

Kiedy wcześniej
Przepisy przewidują również sytuację, że osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego przechodzi na wcześniejszą emeryturę, a więc w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W tym przypadku ZUS nie podejmuje postępowania z urzędu ale czeka na wniosek świadczeniobiorcy i dopiero wówczas wszczyna postępowanie, a następnie wydaje decyzję.

W sytuacji, gdy świadczeniobiorca przechodzi ze świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego na wcześniejszą emeryturę, prawo do świadczenia lub zasiłku ustaje w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do wcześniejszej emerytury.

Źródło: Z renty na emeryturę [poradnik] - www.pomorska.pl

Komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo